Mijn kynologische diploma's

Ik ben gediplomeerd kynologisch instructeur en bijna gediplomeerd kynologisch gedagstherapeut.

Tussen 2004 en 2016 was ik instructeur bij de Kynologen Club 's-Hertogenbosch e.o.. Elke zaterdag- , en later zondagochtend kon je me op het terrein van de KC vinden waar ik me bezig hield met de Puppy(opstap) cursussen en de Elementaire en Gevorderde Gehoorzaamheidsopleidingen. Ook voor individuele begeleiding was ik ter beschikking.

Om mij verder te verdiepen in de kynologie heb ik diverse opleidingen gevolgd.

Mijn diploma's:

Bij DogVision (Kynologisch opleidings- en adviesbureau) heb ik de opleiding Kynologisch Gedragstherapeut gedaan. Dit is een modulair opgebouwde HBO opleiding waarvan ik er 4 van de 7 met goed gevolg heb afgemaakt. De eerste 2 modules leiden op kynologisch instructeur, de 7 modules tezamen leiden op tot kynologisch gedragstherapeut. Wellicht kom ik er nog aan toe om in de toekomst de overige modules ook te doen. Deze opleiding wordt overigens erkend door de Raad van Beheer op kynologisch gebied.

Module 1 Ethologie van de hond, april 2007

In deze module wordt de basis gelegd voor de ethologische benadering van het gedrag van de hond. Deze module is bijzonder interessant voor iedereen die
het gedrag van honden beter wil begrijpen vanuit een wetenschappelijke invalshoek.

Module 2 Kynologisch Instructeur, november 2007

Deze module leidt instructeurs op in het geven van opvoedingscursussen aan hondeneigenaren. De cursist krijgt een breed arsenaal aan methoden en inzichten aangereikt. Hiermee ontstaat een goede basis om op een verantwoorde en veilige manier les te geven aan hond en geleider. De cursist leert om de aanpak en methode steeds opnieuw aan te passen aan de
individuele cursist.

Module 3 Leren bij honden, april 2008

Deze module is geheel opgebouwd rondom het onderwerp leren bij honden en een absolute aanrader voor iedereen die effectiever met honden wil trainen. De inhoud is zeer geschikt voor instructeurs, trainers en individuele hondeneigenaren die zich willen verdiepen in het trainen van honden.

Module 4 Probleemgedrag bij honden, mei 2010

Vanaf deze module ligt de nadruk op probleemgedrag bij honden. Alle kennis uit de eerdere modulen wordt geïntegreerd toegepast op de behandeling van ongewenst gedrag. Deze module is daarom ook zeer geschikt voor instructeurs die meer kennis willen over probleemgedrag, maar niet de totale opleiding willen volgen.

Bij O&O (Nederlandse vereniging voor instructeurs in hondenopvoeding en -opleiding) heb ik mijn eerste opleiding gedaan.

Algemene Vorming , november 2006

Het doel van deze cursus is het leggen van de theoretische basiskennis die nodig is om op een verantwoorde en goede manier les te kunnen geven aan combinaties geleider-hond, ongeacht de discipline waarin je lesgeeft.

Bij de KC 's-Hertogenbosch heb ik de deze cursus gedaan:

Honden EHBO, november 2006

Free Joomla templates by Ltheme